Aleholm
 - lite mindre, mycket bättre
Publicerad 2016-06-01

Temadag för grundvux

På grundvux studerar vuxna på grundskolenivå och vi har haft temadag. Efter en gemensam träff delades vi upp i olika grupper för att få information om olika yrkesutbildningar som till exempel bageri. 

 Hjärtlandavägen 9, 576 80 Sävsjö     Tel: 0382-153 91     Frånvaroanmälan: 010-888 70 50 eller via Vklass         Mejl: aleholm@savsjo.se