Aleholm
 - lite mindre, mycket bättre
Publicerad 2016-09-21

Komvux

Stöd för Komvux-elever i sal C3 (källaren) är onsdagar klockan 9.40-10.40 och torsdagar klockan 10.45-11.45.

 Hjärtlandavägen 9, 576 80 Sävsjö     Tel: 0382-153 91     Frånvaroanmälan: 010-888 70 50 eller via Vklass         Mejl: aleholm@savsjo.se