Aleholm
 - lite mindre, mycket bättre
Publicerad 2016-10-31

Instagram

Följ vuxeleverna på bygg och anläggning och deras arbete på Instagram under namnet byggvux.  

 Hjärtlandavägen 9, 576 80 Sävsjö     Tel: 0382-153 91     Frånvaroanmälan: 010-888 70 50 eller via Vklass         Mejl: aleholm@savsjo.se