Aleholm
 - lite mindre, mycket bättre
Publicerad 2017-03-07

Sommarjobb

Inom funktionshinderomsorgen behövs sommarvikarier som är över 18 år. Vid intresse kontakta:

Jomana Darwish, Områdeschef

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö

LSS-enheten

Telefon 0382-154 38, 073-3162527

Eller kom till Studie- och yrkesvägledare Helena Jörgensen.

 Hjärtlandavägen 9, 576 80 Sävsjö     Tel: 0382-153 91     Frånvaroanmälan: 010-888 70 50 eller via Vklass         Mejl: aleholm@savsjo.se