Aleholm
 - lite mindre, mycket bättre
Publicerad 2017-03-22

Bal- och studentinformation

Studentbalen är söndagen den 4 juni på Ljunga Park. Bilkortegen med balparen sker cirka klockan 17.30.

Studentdagen är torsdagen 15 juni. Studenterna springer ut från Kulturhusets baksida klockan 14.00.

 Hjärtlandavägen 9, 576 80 Sävsjö     Tel: 0382-153 91     Frånvaroanmälan: 010-888 70 50 eller via Vklass         Mejl: aleholm@savsjo.se