Aleholm
 - lite mindre, mycket bättre
Publicerad 2017-04-26

Estherdag

estherdag

VO (vård och omsorg) och Komvux har haft en Estherdag.

Esther är ett nätverk som verkar för att vårdtagare ska få så bra vård som möjligt. 

 Hjärtlandavägen 9, 576 80 Sävsjö     Tel: 0382-153 91     Frånvaroanmälan: 010-888 70 50 eller via Vklass         Mejl: aleholm@savsjo.se