Aleholm
 - lite mindre, mycket bättre
Publicerad 2017-04-26

SAEK15 på studiebesök

Elever på samhälls- / ekonomiprogrammet årskurs 2 gör studiebesök på Skruf för omvärldsinventering.

elever

 Hjärtlandavägen 9, 576 80 Sävsjö     Tel: 0382-153 91     Frånvaroanmälan: 010-888 70 50 eller via Vklass         Mejl: aleholm@savsjo.se