Aleholm
 - lite mindre, mycket bättre
Publicerad 2017-06-19

Skolstart

Välkommen till skolstart läsåret 2017/2018!

  • Årskurs 1: 16 augusti klockan 8.00 (samling vid flaggstången)
  • Årskurs 2 och 3: 17 augusti klockan 8.00
  • IM, årskurs 1: 16 augusti klockan 8.00 (samling vid flaggstången)
  • IM: 17 augusti klockan 8.00 (samling i aulan)
  • Komvux, grundskolenivå: 17 augusti klockan 15.00 (upprop i aulan)
  • Komvux, gymnasienivå: 21 augusti klockan 15.00 (upprop i aulan)

 Hjärtlandavägen 9, 576 80 Sävsjö     Tel: 0382-153 91     Frånvaroanmälan: 010-888 70 50 eller via Vklass         Mejl: aleholm@savsjo.se