Aleholm
 - lite mindre, mycket bättre
Publicerad 2017-08-18

Elev- och föräldrainformation

Läsårets information till våra elever finns här. 

 Hjärtlandavägen 9, 576 80 Sävsjö     Tel: 0382-153 91     Frånvaroanmälan: 010-888 70 50 eller via Vklass         Mejl: aleholm@savsjo.se