Aleholm
 - lite mindre, mycket bättre
Publicerad 2017-10-13

Ishockeygymnasium

Till läsåret 2018- 2019 startar vi Ishockeygymnasium.

Vill du veta mer?

Kontakta:

Thomas Olofsson, ishockeyansvarig.

Ansökningsblanketten finns härPDF. Du kan även hitta den under Information- blanketter på  här på vår hemsida.

Välkommen att söka!

 Hjärtlandavägen 9, 576 80 Sävsjö     Tel: 0382-153 91     Frånvaroanmälan: 010-888 70 50 eller via Vklass         Mejl: aleholm@savsjo.se