Aleholm
 - lite mindre, mycket bättre
Publicerad 2018-06-12

Friluftsdag

Gymnasiets ettor och två har friluftsdag med fotboll, bränboll och volleyboll medan studenterna har en studentkamp.

 Hjärtlandavägen 9, 576 80 Sävsjö     Tel: 0382-153 91     Frånvaroanmälan: 010-888 70 50 eller via Vklass         Mejl: aleholm@savsjo.se