Aleholm
 - lite mindre, mycket bättre
Publicerad 2019-06-26

Skolstart

Välkommen till skolstart läsåret 2019/2020!

  • Årskurs 1: 20 augusti klockan 8.00 (samling vid flaggstången)
  • Introduktionsprogrammen (IM) , Årskurs 1: 20 augusti klockan 8.00 (samling vid flaggstången)
  • Årskurs 2 och 3: 21 augusti
  • SFI: 7 augusti
  • Vuxenutbildningen: 21 augusti

 Hjärtlandavägen 9, 576 80 Sävsjö     Tel: 0382-153 91     Frånvaroanmälan: 010-888 70 50 eller via Vklass         Mejl: aleholm@savsjo.se