Aleholm
 - lite mindre, mycket bättre
Publicerad 2019-08-12

Skolstart

Välkommen till skolstart läsåret 2019/2020!

  • Årskurs 1: Tisdagen den 20 augusti klockan 8.00 (samling vid flaggstången).
  • Introduktionsprogrammen (IM) , Årskurs 1: Tisdagen den 20 augusti klockan 8.00 (samling vid flaggstången).
  • Årskurs 2 och 3: Onsdagen den 21 augusti klockan 9.40 (samling med mentor).
  • Vuxenutbildningen: Tisdagen den 20 augusti klockan 15.00 (upprop i skolans aula).

 Hjärtlandavägen 9, 576 80 Sävsjö     Tel: 0382-153 91     Frånvaroanmälan: 010-888 70 50 eller via Vklass         Mejl: aleholm@savsjo.se