Aleholm
 - lite mindre, mycket bättre
Publicerad 2020-05-21

Studenten

Studentavslutningen äger rum den 11 juni.

Detta gäller för studenten 2020

Studenten är en viktig höjdpunkt för oss på Aleholm. Med tanke på gällande rekommendationer och regelverk kommer årets student genomföras på ett lite annorlunda sätt än vad som är traditionsenligt. Tillsammans kommer vi göra dagen till en högtidlig och minnesvärd student.

Årets student kommer äga rum den 11 juni på Aleholm. Eleverna kommer träffas klassvis tillsammans med sina mentorer utspridda i olika lokaler på skolan och över olika tider. Under dagen kommer studenterna firas med fotografering, stipendium, mat, tal, sång och musik. I år kommer studenterna dessutom springa ut från skolans lokaler.

När det gäller utspringet kommer detta att genomföras klassvis vid olika klockslag. För att undvika trängsel kommer endast två anhöriga per elev få närvara vid utspringet. Varje student kommer få två biljetter som visas upp på plats vid förfrågan. Anhöriga ombeds att komma tidigast 15 minuter före själva utspringet och ansvarar för att hålla avstånd till andra. Elever och anhöriga ombeds att inom 20 minuter efter utspringet lämna skolans område. Därefter är fortsatt studentfirande fullt ut privat.

Vi har alla ett gemensamt ansvar att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer för att minska risken för smittspridning. Personer med sjukdomssymtom (gäller både elever, personal och anhöriga) får inte delta.

För att vi tillsammans ska kunna genomföra detta på bästa sätt ber vi er att följa dessa förhållningsregler!

Tider för utspring (vid huvudentrén)

  • EK16, EK17, SA16, SA17: klockan 12.00
  • NA 16, NA 17, TE17: klockan 13.00
  • BA17, IN16, IN17, RL17, VO16, VO17: klockan14.00

Skyltar kommer finnas uppsatta på skolan för att anvisa anhöriga plats inför utspringet.

 Hjärtlandavägen 9, 576 80 Sävsjö     Tel: 0382-153 91     Frånvaroanmälan: 010-888 70 50 eller via Vklass         Mejl: aleholm@savsjo.se