Aleholm
 - lite mindre, mycket bättre

Skolledning

Johnas Stranne, gymnasiechef

Telefon: 0382-153 90
E-post:  Johnas.Stranne@savsjo.se

Rektor för Vuxenutbildning.

Lina Hultman, rektor

Telefon: 0382-152 89
E-post: lina.hultman@savsjo.se

Rektor för programmen:

  • Ekonomi
  • Samhällsvetenskap
  • Introduktionsprogram

Peter Thoreström, rektor

Telefon: 0382-153 80
E-post: peter.thorestrom@savsjo.se

Rektor för programmen:

  • Bygg och anläggning
  • Industritekniska
  • Naturvetenskap
  • Restaurang och livsmedel
  • Teknik
  • Vård och omsorg

 

 Hjärtlandavägen 9, 576 80 Sävsjö     Tel: 0382-153 91     Frånvaroanmälan: 010-888 70 50 eller via Vklass         Mejl: aleholm@savsjo.se