Aleholm
 - lite mindre, mycket bättre

Ekonomiprogrammet

Kontaktperson: Christina Gustafsson
E-post: christina.gustafsson@savsjo.se
Tel: 0382-155 86

Programinformation

InformationsbladPDF

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program.

Efter examen på ett högskoleförberedande program ska du ha kunskaper som gör att du är väl förberedd inför studier på högskola/universitet.

Utbildningen på EK ska utveckla dina kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik.

Innehåll och arbetsformer ska utveckla din kreativitet och förmåga att samarbeta, ta ansvar och omsätta idéer i praktisk handling.

Utbildningen ska även ge förutsättningar för dig att utveckla grunder i ett vetenskapligt förhållningssätt samt träning i att söka, sovra, analysera och värdera information.

Din förmåga att strukturera och presentera dina resultat enligt vetenskapliga normer och anpassat till målgrupp ska också utvecklas.

För att lyckas med allt detta arbetar vi på Aleholm ämnesintegrerat vissa perioder. Då får du träning i att se sammanhang mellan olika kurser och att ta ansvar för ett större arbetsområde. Här blir det också naturligt att utveckla samarbetsförmågan.

Du får under utbildningen utföra några mer praktiska arbetsuppgifter. Det kan exempelvis vara att genomföra och presentera resultatet av en marknadsundersökning, ta fram marknadsföringsmaterial för en produkt eller ta fram information om och presentera delar av det lokala näringslivet.

Du får även chansen att starta, driva och avveckla ett företag inom konceptet Ung företagsamhet.


Tidigare elev berättar

Hej!

Jag tog studenten från Samhällsprogrammet med ekonomisk inriktning år 2013. Då jag alltid har haft ett starkt intresse av ekonomi vilket bara växte under hela studietiden på Aleholm, valde jag att plugga vidare direkt. Mitt självklara val var att söka till civilekonomprogrammet på den Internationella Handelshögskolan i Jönköping då jag hade hört många positiva saker både om utbildningen och om skolan. Idag går jag sista året på civilekonomprogrammet, och jag kan inte känna mig mer nöjd med mitt val.

Att detta val visade sig vara helt rätt för just mig kopplar jag till min studietid på Aleholm. Samhällsprogrammet valde jag då det är ett brett program som gör att man får en bra överblick och uppfattning om diverse samhällsfrågor och hur dessa olika områden kopplas ihop i verkligheten. Att läsa ett sådant brett program gör att man får en bra grundläggande bas innan man sedan bygger vidare med mer komplexa frågeställningar. Ekonomiinriktningen tillät mig att inte endast läsa företagsekonomi, utan även lite juridik, vilket jag tycker är fantastiskt roligt! Jag älskar att utmana mig själv, och genom dessa kurser fick jag utlopp för dessa egenskaper och sidor hos mig själv, samtidigt som jag insåg att detta var något som passade mig som handen i handsken och var något jag ville fortsätta med senare i livet.

Förutom mina modersmål svenska och serbiska, valde jag även att läsa både engelska och tyska på en mer avancerad nivå då jag alltid har tyckt om och har haft lätt för språk, och detta är något jag har haft otrolig stor användning av på högskolan. Jag går på en internationell högskola med många utbytesstudenter, och tack vare mina olika språkkunskaper så har jag lättare kunnat kommunicera med människor från hela världen. Detta öppnade verkligen mina ögon för hur internationell vår värld är, och hur viktigt det är att anstränga sig att lära sig språk.

Det jag känner har varit mest spännande, och kanske har haft mest användning av utifrån min studietid på Aleholm, är att jag fick möjligheten att driva ett UF-företag (Ung företagsamhet) tillsammans med en kompis. Det var en fantastisk upplevelse som inte endast lärde mig mycket om hur det är att driva företag, utan även fick mig att upptäcka nya sidor av mig själv som jag inte visste att jag hade. Från att vara en ganska försiktig tjej som inte gillade att ta risker, till att upptäcka att jag gillade att interagera med människor; allt från att skapa en produkt, marknadsföra och sedan sälja den, gjorde att det var omöjligt att stanna i sin "comfort-zone", och det är en upplevelse jag alltid kommer att vara tacksam för att Aleholm gav mig. Tack vare den här upplevelsen, har jag under min högskoletid drivit diverse projekt kopplat till entreprenörskap, och har fått möjlighet att blanda både teori och praktik i den "verkliga" världen. Jag kan klart och tydligt nu i efterhand se att allt detta startade under min tid på Aleholm. Självförtroendet, drivet och nyfikenheten för entreprenörskap och att skapa något är egenskaper som kanske hade utvecklats med tiden, men ursprunget är utan tvekan härifrån.

Oavsett vilken väg man senare väljer i livet, så ser jag hur mycket min gymnasietid har gett mig och utvecklat mig på så många olika plan, tack vare en trygg skola där lärare bryr sig och uppmuntrar elever att våga testa, lära sig och utvecklas. I mina ögon är Aleholm en fantastisk skola som erbjuder trygghet, gemenskap och utveckling.

Tanja ZaricInriktningar och programfördjupningskurser

På Aleholm erbjuder vi både ekonomisk och juridisk inriktning på ekonomiprogrammet.

Inriktning ekonomi:

Företagsekonomi 2
I denna kurs arbetar vi vidare med marknadsplanering och marknadsföring. Du får även mer omfattande kunskaper när det gäller kalkylering och finansiering. Vi fördjupar oss mer i bokslutsarbete. Organisation och ledarskap är också ett område i denna kurs.

Entreprenörskap och företagande
Denna kurs passar utmärkt att genomföra inom konceptet Ung företagsamhet. Du får under ett läsår starta, driva och avveckla ett företag. Du får själv bestämma företagets affärsidé och skaffa startkapital. Det finns möjlighet att ställa ut på den regionala mässan och att delta i ett flertal tävlingar.

Matematik 3b
Kursen innehåller följande tre huvudområden; algebra,samband och förändring samt problemlösning. Du kommer bland annat att arbeta med matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.

Inriktning juridik:

Rätten och samhället
Denna kurs behandlar sveriges grundlagar med särskild betoning på offentlighetsprincipen och skyddet för mänskliga fri- och rättigheter.Den tar även upp internationell rätt.
Straffrätt och processrätt är andra områden vi arbetar med liksom sambandet mellan etik och moral i samhället, lagstiftning och tolkning av lagar.

Affärsjuridik
Kursen behandlar bland annat följande områden:
Associationsrätt
Avtalsrätt
Marknadsrätt
Immaterialrätt

Psykologi 2a
Kursen tar bland annat upp personlighetspsykologi, utvecklingspsykologi och klinisk psykologi.
Dessutom ingår arbete med mediers, livsstilars och kulturs påverkan på mänskliga beteenden, känslor och tankar.

Filosofi 1
I denna kurs arbetar ni  med existens och vetande, grundläggande vetenskapsteori, värdefilosofi, nutida filosofiska riktningar och språkfilosofi.


Programfördjupningskurser

I en av programfördjupningskurserna (Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialiering) ges möjlighet att göra en studieresa till Tyskland. Detta erbjuds både elever på ekonomiprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. 

Utöver denna kurs väljer du själv 200 poäng.
Du kan välja kurser som ger meritpoäng när du söker till högskola/universitet, exempelvis mer språk eller matematik.
Du kan välja kurser som krävs för särskild behörighet till vissa högskoleutbildningar, exempelvis Naturkunskap 2.

Du kan eventuellt även välja kurser som gör att du kan bli Diplomerad gymnasieekonom. Då krävs bl a att du läst Matematik 3, moderna språk steg 2 och totalt 600 poäng ekonomiska ämnen.


 Hjärtlandavägen 9, 576 80 Sävsjö     Tel: 0382-153 91     Frånvaroanmälan: 010-888 70 50 eller via Vklass         Mejl: aleholm@savsjo.se