Aleholm
 - lite mindre, mycket bättre
Publicerad 2018-03-02

Besök av jurist

Idag har eleverna på den juridiska inriktningen haft besök av Johan Wehre från Malmströms Advokatbyrå. Han informerade om yrket och om sina erfarenheter .

 Hjärtlandavägen 9, 576 80 Sävsjö     Tel: 0382-153 91     Frånvaroanmälan: 010-888 70 50 eller via Vklass         Mejl: aleholm@savsjo.se