Aleholm
 - lite mindre, mycket bättre
Publicerad 2018-09-25

Studieresa till Binz och Berlin

Under sex dagar har EK16 varit på studieresa i Tyskland. Under resan har eleverna bland annat besökt olika museum. Eleverna har samlat information som sedan bearbetas i kursen Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering.

 Hjärtlandavägen 9, 576 80 Sävsjö     Tel: 0382-153 91     Frånvaroanmälan: 010-888 70 50 eller via Vklass         Mejl: aleholm@savsjo.se