Aleholm
 - lite mindre, mycket bättre
Publicerad 2018-10-12

Utbildning i program från Visma

Visma genomförde idag en utbildning med eleverna som ska bli Diplomerade Gymnasieekonomer.

 Hjärtlandavägen 9, 576 80 Sävsjö     Tel: 0382-153 91     Frånvaroanmälan: 010-888 70 50 eller via Vklass         Mejl: aleholm@savsjo.se