Aleholm
 - lite mindre, mycket bättre
Publicerad 2019-09-03

Elever på studieresa i Tyskland

Nedan ser du några bilder som är tagna under resan.

 Hjärtlandavägen 9, 576 80 Sävsjö     Tel: 0382-153 91     Frånvaroanmälan: 010-888 70 50 eller via Vklass         Mejl: aleholm@savsjo.se