Aleholm
 - lite mindre, mycket bättre

Introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen består av fyra olika alternativ. Via programmen kan du bli behörig till ett nationellt program, förberedas för ett arbete eller gå vidare till annan utbildning. Alla fyra alternativen är individuellt anpassade efter just dina behov. De fyra alternativen är:

Individuellt alternativ

Det här alternativet passar dig som behöver extra mycket tid för att bli behörig till gymnasieskolan. Om du skulle vilja får du möjlighet att kombinera teoretiska kurser med praktik, utifrån dina egna behov och intressen. Målet är att få tillräckliga kunskaper för att bli behörig till ett nationellt program, eller gå vidare till annan utbildning.

Kontaktperson: Katrin Holmberg
E-post: katrin.holmberg@savsjo.se
Tel: 0382-153 88

Språkintroduktion

Språkintroduktionen passar dig som inte bott i Sverige så länge och behöver lära dig mer svenska. Du får läsa svenska som andraspråk, matematik och andra grundskoleämnen som du behöver för din fortsatta utbildning. Vi upprättar en studieplan efter dina behov och förutsättningar.

Kontaktperson: Abir Al Mougrabi
E-post: abir.almougrabi@savsjo.se
Tel: 0382-155 83

Yrkesintroduktion (sökbart)

Det här alternativet passar dig som inte är behörig till ett yrkesprogram. Du har möjlighet att läsa kurser inom ett yrkesprogram som underlättar för dig att få ett jobb eller bli behörig till ett yrkesprogram.

På Aleholm är yrkesintroduktionen kopplad till Industriprogrammet eller Restaurang och livsmedelsprogrammet. I basutbudet läser du svenska, matematik och engelska om du saknar något av dessa ämnen från grundskolan. Du kan kombinera teoretiska och praktiska kurser med praktik inom ett valt yrke

Programinriktat val (sökbart)

Här får du en utbildning som är inriktad mot ett specifikt svenskt nationellt program. Tanken är att eleverna ska snarast möjligt kunna antas till det nationella programmet. De nationella program som programinriktat val är riktad mot kan vara både yrkesprogram och högskoleförberedande program.

Behörighet till Programinriktat val
En elev är behörig till Programinriktat val som har godkända betyg från vårterminen i årskurs 9 på grundskolan i följande ämneskombinationer:
1) svenska (eller SAS, svenska som andraspråk), engelska och matematik samt tre andra ämnen
eller
2) svenska (eller SAS, svenska som andraspråk), matematik och fyra andra ämnen
eller
3) svenska (eller SAS, svenska som andraspråk), engelska och fyra andra ämnen.

Kontaktperson: Katrin Holmberg
E-post: katrin.holmberg@savsjo.se
Tel: 0382-153 88

 Hjärtlandavägen 9, 576 80 Sävsjö     Tel: 0382-153 91     Frånvaroanmälan: 010-888 70 50 eller via Vklass         Mejl: aleholm@savsjo.se