Aleholm
 - lite mindre, mycket bättre

Teknikprogrammet

Teknikprogrammet

Kontaktperson: Elin Henriksson
E-post: elin.henriksson@savsjo.se
Tel: 0382-153 65

Programinformation

InformationsbladPDF

Teknikprogrammet är ett program som främst förbereder dig för högskolestudier inom teknik-, matematik- och i viss mån naturvetenskapliga ämnen. Eftersom vi idag lever i ett samhälle som tenderar att bli allt mer teknikkrävande krävs allt mer tekniska kunskaper. Detta program öppnar för vidare studier inom skilda branscher.
 
Utbildningen på programmet ska framförallt utveckla dina kunskaper i tekniska sammanhang. Studier i ämnet matematik är också viktiga i utbildningen, både som ett eget ämne men också som en naturlig del inom andra ämnesområden. Tanken är att utbildningen ska stimulera till nyfikenhet och kreativitet samt ge dig möjlighet att utveckla din förmåga till analytiskt tänkande.
Genom utbildningen ska du och dina kamrater utveckla ett teknikvetenskapligt förhållningssätt. Med detta menas förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang och problemlösning. Därför får du i dina studier möjlighet att lära dig att skilja på påståenden som bygger på vetenskaplig respektive ickevetenskaplig grund

Inriktningar

Design och produktutveckling

Inriktningen ska ge kunskaper om och färdigheter i design och produktutveckling där datorstyrd design samt konstruktion är centrala. Den ska också behandla designprocess och designmetodik.

Informations- och medieteknik

Inriktningen ska ge kunskaper om och färdigheter i informations-, kommunikations- och medieteknik. Den ska behandla datorkommunikation, programmering, digital media, webbutveckling samt dator- och kommunikationsteknik.

 Hjärtlandavägen 9, 576 80 Sävsjö     Tel: 0382-153 91     Frånvaroanmälan: 010-888 70 50 eller via Vklass         Mejl: aleholm@savsjo.se