Aleholm
 - lite mindre, mycket bättre

Kursutbud på gymnasienivå

 Gymnasiekurser

KURS

KURSKOD

GYPoäng

Förkunskapskrav*

 

 

 

 

Engelska 5

ENGENG05

100

 

 

 

 

 

Engelska 6

ENGENG06

100

En 5 eller A

 

 

 

 

Svenska 1

SVESVE01

100

 

 

 

 

 

Svenska 2

SVESVE02

100

Sv 1 eller A

 

 

 

 

Svenska 3

SVESVE03

100

Sv 2 eller B

 

 

 

 

Svenska som andraspråk 1

SVASVA01

100

Sva grund

 

 

 

 

Svenska som andraspråk 2

SVASVA02

100

Sva1 eller Sva A

 

 

 

 

Svenska som andraspråk 3

SVASVA03

100

Sva2 eller Sva B

 

 

 

 

Matematik 1

MATMAT01

100

 

 

 

 

 

Matematik 2

MATMAT02

100

Ma 1 eller A

 

 

 

 

Matematik 3

MATMAT03

100

Ma 2 eller B

 

 

 

 

Matematik 4

MATMAT04

100

Ma 3 eller C

 

 

 

 

Matematik 5

MATMAT05

100

Ma 4 eller D

 

 

 

 

Historia 1b

HISHIS01b

100

 

 

 

 

 

Samhällskunskap 1b

SAMSAM01b

100

 

 

 

 

 

Religionskunskap 1

RELREL01

50

 

 

 

 

 

Psykologi 1

PSKPSY01

50

 

 

 

 

 

Naturkunskap 1b

NAKNAK01b

100

 

 

 

 

 

Naturkunskap 1a1 + 1a2

**

50+50

 

 

 

 

 

Naturkunskap 2

NAKNAK02

100

 

 

 

 

 

Information och kommunikation

INFINF01

100

 

 

 

 

 

Gymnasiearbete


100

 

 

 

 

 

 

*Förkunskapskrav är grundskolenivå, eller motsvarande, i ämnet om inget annat anges.
**Samläses med Nk 1b.

KURSER PÅ DISTANS

Kontakta studie- och yrkesvägledare för mer information om utbud av distanskurser.

 Hjärtlandavägen 9, 576 80 Sävsjö     Tel: 0382-153 91     Frånvaroanmälan: 010-888 70 50 eller via Vklass         Mejl: aleholm@savsjo.se