Aleholm
 - lite mindre, mycket bättre

Kursutbud på grundskolenivå

Kurs

Omfattning

Förkunskapskrav

Svenska /Svenska som andraspråk del 1

 

(ges tillsammans med Hem- och konstumentkunskap 50 p och orienteringskurs i Studieteknik 50 p)

 

100 p

SFI D eller  motsvarande kunskaper

Svenska /Svenska som andraspråk del 2

200 p

Del 1 eller motsvarande kunskaper

 

Svenska /Svenska som andraspråk del 3

200 p

Del 2 eller motsvarande kunskaper

 

Svenska /Svenska som andraspråk  del 4

200 p

Del 3 eller motsvarande kunskaper
Engelska del 1

100 p


Engelska del 2

100 p

Del 1 eller motsvarande kunskaper

 

Engelska del 3

200 p

Del 2 eller motsvarande kunskaper

 

Engelska del 4

200 p

Del 3 eller motsvarande kunskaper

 
Matematik del 1

100 p


Matematik del 2

100 p

Del 1 eller motsvarande kunskaper

 

Matematik del 3

200 p

Del 2 eller motsvarande kunskaper

 

Matematik del 4

200 p

Del 3 eller motsvarande kunskaper

 
Samhällskunskap del 1

65 p


 

Historia del 1

65 p


Geografi del 1

65 p


Religion del 1

65 p

Biologi del 1

65 p


Fysik del 1

65 p


K emi del 1

65 p

Hem- och konsumentkunskap

50 p


 

 Hjärtlandavägen 9, 576 80 Sävsjö     Tel: 0382-153 91     Frånvaroanmälan: 010-888 70 50 eller via Vklass         Mejl: aleholm@savsjo.se