Aleholm
 - lite mindre, mycket bättre

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledarens uppgifter är att vägleda dig genom den osäkerhet som val av utbildning och därmed framtida yrke och karriär kan innebära. Det är också tillsammans med studie- och yrkesvägledaren du som studerande på vuxenutbildning i Sävsjö gör din individuella studieplan.

Hos oss får du som invånare i Sävsjö kommun kostnadsfri, neutral och obunden vägledning. Du kan diskutera yrkesval, och framtidsfrågor samt få information om olika utbildningsvägar hos vägledaren. Målet med vägledningen är att ge dig de bästa beslutsunderlagen för dina val.

Du är också välkommen att kontakta studievägledare om du vill veta mer om våra olika utbildningar, behörighetsregler, hur man söker, och om alternativa utbildningsvägar.

Du är välkommen att boka ett personligt samtal, för att diskutera igenom dina funderingar kring utbildning och yrkesval.

Just nu har jag väldigt mycket besök och är därför svår att nå på telefon. Mejla mig gärna, så svarar jag så fort jag kan.

Studie- och yrkesvägledare:
Åsa Thor

Telefon: 0382-153 68
E-post:  asa.thor@savsjo.selänk till annan webbplats

 Hjärtlandavägen 9, 576 80 Sävsjö     Tel: 0382-153 91     Frånvaroanmälan: 010-888 70 50 eller via Vklass         Mejl: aleholm@savsjo.se