staplar med mynt

Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Det innebär att du efter examen ska ha kunskaper som gör att du är väl förberedd inför studier på högskola/universitet.

Vad får jag lära mig?

På ekonomiprogrammet får du utveckla dina kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Men du kommer även utveckla din kreativitet och din förmåga att samarbeta och ta ansvar.

Om du vill satsa på fördjupade kunskaper i företagsekonomi kan du läsa till Diplomerad Gymnasieekonom. Mer information om vad det innebär hittar du på sidan gymnasieekonom.se Länk till annan webbplats..

Logotyp diplomerad Gymnasieekonom

Om du istället vill inrikta dig mot juridik kan du välja en kurs där du får lära dig mer om kriminologi och kriminalteknik. Mer information kan du läsa under "Programfördjupning" nedan.

Hur bedrivs undervisningen?

Du kommer att arbeta på många olika sätt under din utbildning. Teoretiska arbetsformer varvas med praktiska uppgifter där du även samverkar med näringslivet. Du kommer arbeta ämnesintegrerat under vissa perioder för att se samband mellan olika kurser och för att utveckla din förmåga att planera dina studier.

Du får även möjlighet att starta, driva och avveckla ett företag inom konceptet Ung företagsamhet. Länk till annan webbplats.

logotyp Ung företagsamhet


I årskurs två får du praktisera på ett företag och om du väljer att bli Diplomerad Gymnasieekonom får du även praktisera i årskurs 3.

Under din tid på Aleholm får du göra flera studieresor/studiebesök, bland annat en studieresa till Stockholm i två dagar med besök på Riksdagen, museum och något kulturevenemang. I årskurs tre genomförs en studieresa till Tyskland under några dagar inom ramen för kursen Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering.

Efter utbildningen

Efter avklarad gymnasieexamen har du behörighet till många olika utbildningar på högskola/universitet. Du kan alltså läsa vidare inom många fler områden än ekonomi.

Om du utbildat dig till Diplomerad Gymnasieekonom får du ett intyg som är en bra merit på ditt CV. Detta innebär att du har större möjligheter att få arbete direkt efter gymnasiet inom området.

Företagsekonomi 2

I denna kurs arbetar vi vidare med marknadsplanering och marknadsföring. Du får även mer omfattande kunskaper när det gäller kalkylering och finansiering. Vi fördjupar oss mer i bokslutsarbete. Organisation och ledarskap är också ett område i denna kurs.

Entreprenörskap och företagande

Denna kurs passar utmärkt att genomföra inom konceptet Ung företagsamhet. Du får under ett läsår starta, driva och avveckla ett företag. Du får själv bestämma företagets affärsidé och skaffa startkapital. Det finns möjlighet att ställa ut på den regionala mässan och att delta i ett flertal tävlingar.

Matematik 3b

Kursen innehåller följande tre huvudområden: algebra, samband och förändring samt problemlösning. Du kommer bland annat att arbeta med matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.

Rätten och samhället

Denna kurs behandlar Sveriges grundlagar med särskild betoning på offentlighetsprincipen och skyddet för mänskliga fri- och rättigheter. Den tar även upp internationell rätt.
Straffrätt och processrätt är andra områden vi arbetar med liksom sambandet mellan etik och moral i samhället, lagstiftning och tolkning av lagar.

Affärsjuridik

Kursen behandlar bland annat följande områden:
Associationsrätt som behandlar olika företagsformer och reglerna för dem.
Avtalsrätt där du får arbeta med regler i avtalslagen men även skriva egna juridiska dokument.
Marknadsrätt som behandlar olika lagar som företag behöver ta hänsyn till när de agerar mot kunder och konkurrenter.
Immaterialrätt är ett område som bland annat tar upp hur man kan skydda sina produkter på olika sätt.

Psykologi 2a

Kursen tar bland annat upp personlighetspsykologi, utvecklingspsykologi och klinisk psykologi.
Dessutom ingår arbete med mediers, livsstilars och kulturs påverkan på mänskliga beteenden, känslor och tankar.

Filosofi 1

I denna kurs arbetar ni med existens och vetande, grundläggande vetenskapsteori, värdefilosofi, nutida filosofiska riktningar och språkfilosofi.

Kursen Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering ingår för samtliga elever som programfördjupning. Här får du möjlighet att göra en studieresa till Tyskland som en del av kursen.

Du får själv välja två kurser som du vill läsa som programfördjupning.

Om du väljer den ekonomiska inriktningen kan du som programfördjupning välja att bli Diplomerad gymnasieekonom. Du läser då kurserna Företagsekonomi – specialisering samt Ledarskap och organisation.

Om du väljer den juridiska inriktningen kan du som programfördjupning läsa kursen som är inriktad mot kriminologi och kriminalteknik. Där möter du bland annat de här frågorna i undervisningen:

Hur kan brott förebyggas?

Varför blir vissa kriminella och inte andra?

Hur tar samhället hand om brottsutsatta och de som begår brott?

Hur arbetar kriminaltekniker för att få fram bevis?

Du kan även välja att läsa kursen Matematik 3b om du valt den juridiska inriktningen.

Exempel på andra kurser som kan väljas oavsett inriktning är Engelska 7 och Naturkunskap 2.

Katrin Holmberg, SYV

Gymnasiegemensamma ämnen, 1250 poäng

Engelska 5, 100 poäng
Engelska 6, 100 poäng

Historia 1b, 100 poäng
Idrott och hälsa 1, 100 poäng
Matematik 1b, 100 poäng
Matematik 2b, 100 poäng
Naturkunskap 1b, 100 poäng
Religionskunskap 1, 50 poäng

Samhällskunskap 1b, 100 poäng
Samhällskunskap 2, 100 poäng
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1, 100 poäng
Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2, 100 poäng
Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3, 100 poäng


Programgemensamma karaktärsämnen, 350 poäng

Företagsekonomi 1, 100 poäng
Moderna språk, 100 poäng
Psykologi 1, 50 poäng
Privatjuridik, 100 poäng


Inriktning Ekonomi, 300 poäng

Entreprönörskap och företagande , 100 poäng
Företagsekonomi 2, 100 poäng
Matematik 3b


Inriktning Juridik, 300 poäng

Filosofi 1, 50 poäng

Affärsjuridik, 100 poäng

Rätten och samhället, 100 poäng

Psykologi 2a, 50 poäng


Programfördjupning

Här läser du programfördjupningskurser, 300 poäng


Individuellt val, 200 poäng


Gymnasiearbete, 100 poäng


Studieplan Pdf, 177 kB.