Prövning inom vuxenutbildning

Prövning innebär att du kan få betyg i redan befintliga kunskaper genom att få dessa bedömda. Det innebär att du inte får någon undervisning eller stöd under prövningsperioden då du redan har kunskaperna.

En prövning är en bedömning av en persons kunskaper i förhållande till de kunskapskrav som finns i kursplaner. Den som genomgår en prövning får ett betyg i den specifika kurs som prövningen avser. Kunskaperna bedöms gentemot samtliga betygssteg som finns på den aktuella kursen i en prövning.

Examinationen vid prövningen betyder att du gör flera olika moment för att visa på dina samlade kunskaper i en kurs. Det kan innebära att du skriver en uppsats eller en rapport. Du kan också få i uppgift att göra muntliga presentationer, laborationer, traditionella prov eller nationella prov.

Samtliga prövningar innehåller examinerande moment som görs på plats i Sävsjö!

Du kan göra prövning i en kurs som du studerat tidigare och som du vill höja betyget i, eller en kurs som är helt ny för dig. Det är möjligt att göra prövning i alla kurser som ingår i det ordinarie kursutbudet.

Om du ska komplettera dina betyg till antagningsenheten för vidare studier på högskolenivå, är det viktigt att du gör din prövning i god tid innan sista kompletteringsdagen.

Du kan göra prövning i en kurs per prövningsperiod.

Att göra en prövning kostar 500 kronor per kurs samt eventuell kostnad för litteratur. Ska du göra en prövning i en kurs där du tidigare fått betyget IG eller F är det kostnadsfritt vid första prövningstillfället. Du som ska betala för din prövning måste bifoga kvitto på betalning i samband med din anmälan.

Du kan inte söka CSN för prövningen.

Vuxenutbildningen på Aleholm har två prövningsperioder per år. Under höstterminen erbjuder vi prövningar under veckorna 38-40 och sista anmälningsdagen för denna period är fredag vecka 34. Under vårterminen erbjuder vi prövningar under veckorna 14-17 och sista anmälningdagen är fredag vecka 7.

Vid anmälan till prövning kontaktar du vår studie- och yrkesvägledare, Linda Nilsson.

OBS! Inbetald avgift återbetalas ej!