Om du blir sjuk

Anmäl frånvaro till skolan på telefon 010-8887050 OBS! Du ska ringa varje dag under sjukdomsperioden.

  • Du är själv skyldig att meddela skolan via telefon eller i Vklass samt Försäkringskassan vid sjukdom.
  • Vid vård av barn eller närstående ska du meddela skolan och CSN så att du får rätt ersättning. CSN samkör elevers frånvaro gentemot skolan och Försäkringskassan.
  • Om du är frånvarande mer än tre veckor utan att anmäla dig förlorar du din utbildningsplats.

Studiestöd = försäkring

Om du har studiestöd har du samtidigt en särskild sjukförsäkring under studieperioden. För att försäkringen skall gälla måste du ha lämnat in din ansökan om studiestöd före sjukperiodens början. Dessutom ska du ha studerat någon del av terminen. Försäkringen innebär att du får lyfta studiestödet även för sjukperiod under studietiden. För sjukperiod som överstiger en karenstid på 30 dagar kan dessutom din skuld på lånedelen avskrivas.

Det är mycket viktigt att du sjukanmäler dig till försäkringskassan när du blir sjuk (gäller ej vid vård av barn). Sjukanmälan ska du göra redan första sjukdagen, oavsett om du är sjukpenningplacerad eller inte. Meddela samtidigt försäkringskassan om du har eller har sökt studiestöd. Anmälan om sjukfrånvaro till försäkringskassan gör du på www.forsakringskassan.se Länk till annan webbplats..

Om du är sjuk länge

För att få behålla studiestödet måste det finnas en godkänd sjukperiod. Läkarintyg krävs av skolan från 8:e dagen och kopia av intyget lämnas till studievägledaren. Läkarintyg sparas för att vid långvarig sjukdom kunna uppvisas för CSN om du inte uppnår tillräckliga studieresultat på grund av egen eller barns sjukdom.